Week van de RI&E 2022

De Week van de RI&E komt eraan! Van 20 t/m 24 juni besteden veel supporters (o.a. arbo-organisaties, opleiders, brancheorganisaties en adviseurs) aandacht aan het belang van een RI&E. Bij VerzuimTij vinden wij dit ook een belangrijk onderwerp.

Waarom is een RI&E belangrijk?

Door ongevallen op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Een medewerker die ziek thuis zit kost een ondernemer gemiddeld €260,- per dag. Een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpen ondernemers bij het in kaart brengen en verkleinen van hun arbeidsrisico’s.  De RI&E is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ondernemers weten dit niet. Wij willen samen met je aan de slag gaan om ook de risico’s in je bedrijf te verkleinen en overzicht in je bedrijfsrisico’s creëren om zo bedrijfsblindheid te voorkomen.

Opent je ogen

Dit jaar is het thema van de Week van de RI&E ‘opent je ogen’. De Arbowet verplicht iedere werkgever een RI&E te maken om zo de gezondheid en veiligheid in hun bedrijf te stimuleren. Het opstellen van een RI&E is niet alleen wettelijk verplicht, maar maakt ook de arbeidsrisico’s in je bedrijf inzichtelijk. 

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

Het opstellen van een RI&E levert concrete handvatten op in de vorm van een plan van aanpak met maatregelen ter verbetering van de organisatie. Het voordeel voor de werkgever is dat een gezonde en veilige werkomgeving leidt tot minder verzuim van personeel. Daarnaast zullen werknemers gemotiveerder en efficiënter werken in een goed georganiseerd bedrijf.

Vragen over de RI&E? Neem dan contact op met een van onze professionals.

Bron: weekvanderie.nl