Diensten

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Een (langdurig) zieke medewerker kost een bedrijf veel geld. De casemanagers van VerzuimTij regisseren namens u alle processen rondom arbeidsongeschiktheid om ervoor te zorgen dat uw medewerker zo snel mogelijk weer gezond en gemotiveerd aan het werk gaat.

Lees meer
Preventie & Vitaliteit

Preventie & Vitaliteit

Wie als werkgever werk maakt van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van zijn medewerkers, profiteert daar direct van. Deze inspanningen leiden tot meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Lees meer
Risico-inventarisatie & -evaluatie

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Werkgevers, werknemers en overheid hebben samen belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren, dat zoveel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Schadelastbeheersing

Schadelastbeheersing

Ziekteverzuim kost tijd en geld. De financiële verantwoordelijkheid voor een zieke werknemer kan, zelfs ná zijn ontslag, nog tien jaar voortduren. Zodoende kunnen de ziekteverzuimkosten voor werkgevers flink oplopen!

Lees meer
Re-integratie

Re-integratie

Is uw werknemer voldoende hersteld om rustig weer aan het werk te gaan? Dan zullen onze casemanagers zorgen voor een optimale begeleiding naar de re-integratiemogelijkheden binnen uw bedrijf.

Lees meer
Verzuimadvies op organisatieniveau

Verzuimadvies op organisatieniveau

Waar mensen werken, is ziekteverzuim. Met het oog op de bedrijfscontinuïteit is het belangrijk dat u in uw ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe u omgaat met verzuim door ziekte.

Lees meer
Beroepskeuringen

Beroepskeuringen

Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan uw medewerkers. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt.

Lees meer
Abonnementen en pakketten

Abonnementen en pakketten

Voor professionele verzuimbegeleiding biedt VerzuimTij u de keuze uit verschillende abonnementen. Vanzelfsprekend zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk.

Lees meer