Schadelastbeheersing

Ziekteverzuim kost tijd en geld. De financiële verantwoordelijkheid voor een zieke werknemer kan, zelfs ná zijn ontslag, nog tien jaar voortduren. Zodoende kunnen de ziekteverzuimkosten voor werkgevers flink oplopen!

VerzuimTij spant zich in om de financiële schade als gevolg van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij  zowel tijdens de loondoorbetalingsperiode als tijdens de Ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode.

Cruciale zaken bij schadelastbeheersing zijn:

  • Signaleren
  • Snel schakelen
  • Regres
  • Goede samenwerking met de bedrijfsartsen
  • Juiste interventies inzetten
  • Wachtlijstbemiddeling
  • Subsidie-advies
  • Optimaal gebruikmaken van de contacten met verzekeraars

Met bijdragen van betrokken verzekeraars trachten we de re-integratiekosten en interventiekosten tot een minimum te beperken.

Neem contact op met VerzuimTij en maak een afspraak om de mogelijkheden met ons door te nemen!