Abonnementen en pakketten

Voor professionele verzuimbegeleiding biedt VerzuimTij u de keuze uit verschillende abonnementen. Vanzelfsprekend zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk.

Verrichtingenabonnement
Bij dit abonnement betaalt u een laag bedrag per jaar per werknemer. Voor dit bedrag kunt u  gebruikmaken van het web-based verzuimvolgsysteem. U betaalt vervolgens per dienst die we voor u verrichten. U maakt dus pas kosten, zodra er sprake is van verzuim. Met dit pakket voldoet u aan de verplichting om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde bedrijfsarts volgens de maatwerkregeling.

Basisabonnement
VerzuimTij ondersteunt, begeleidt en adviseert u tijdens het gehele verzuimtraject. De casemanager van VerzuimTij voert de regie tijdens het verzuimtraject en volgt alle lopende dossiers op de voet. De advies- en contactmomenten van de casemanager zijn bij dit abonnement volledig inbegrepen. U kunt gebruikmaken van het web-based verzuimvolgsysteem. U betaalt hiervoor een vast tarief per jaar per werknemer. Daarnaast betaalt u per verrichting voor de inzet van de bedrijfsarts en andere deskundigen.

Plusabonnement
VerzuimTij ondersteunt, begeleidt en adviseert u tijdens het gehele verzuimtraject. De casemanager van VerzuimTij voert de regie tijdens het verzuimtraject en volgt alle lopende dossiers op de voet. De advies- en contactmomenten van de casemanager zijn bij dit abonnement volledig inbegrepen. U kunt gebruikmaken van het web-based verzuimvolgsysteem. U betaalt een vast tarief per jaar per werknemer en u ontvangt géén aanvullende facturen voor de werkzaamheden van de bedrijfsarts. De inzet van overige deskundigen betaalt u per verrichting.

Dienstverlening tijdens de Ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode is niet inbegrepen bij bovenstaande abonnementsvormen.

Adviespakket

  • Voor een vast bedrag per maand, onbeperkt advies naast uw eigen arbodienstverlener
    Voor een vast bedrag per maand, kunt u onbeperkt advies inwinnen en vragen stellen aan de verzuim helpdesk. Onze verzuim helpdesk wordt bemand door specialisten op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is de ideale manier om kennis te maken met VerzuimTij. U kunt tussendoor een vraag stellen over een actueel onderwerp of een lastig dossier en kunt zod oende overleggen met een externe deskundige.
  • Strippenkaart waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om vooraf 10 uur advies in te kopen.

Ook maatwerkoplossingen zijn mogelijk.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij zijn u graag van dienst.

ZW- en WIA-casemanagement
In geval van arbeidsongeschiktheid van vaste en tijdelijke werknemers loopt u als werkgever een financieel risico dat maximaal 12 jaar kan duren. U kunt ervoor kiezen om dit risico geheel of gedeeltelijk te verzekeren. De overweging om eigenrisicodrager voor Ziektewet en/of WGA te worden is hierbij een cruciaal onderdeel.

Grip op het volledige  12-jaarsrisico
Kiest u voor het WGA-eigenrisicodragerschap, dan ligt het zeer voor de hand dat u dezelfde keuze maakt voor de Ziektewet. Alleen op deze manier heeft u grip op het volledige 12-jaarsrisico (2 jaar lang loondoorbetalingsperiode bij ziekte en/of Ziektewetperiode van tijdelijke werknemers en in het slechtste geval 10 jaar lang het WGA-risico).

Overwegingen bij het maken van uw keuze
Bij het maken van uw keuze voor het eigenrisicodragerschap spelen drie aspecten een rol:

  • Financieel aspect: vergelijk de premie van het publiek verzekeren (UWV) en het privaat verzekeren (via een verzekeraar).
  • Verantwoordelijkheid voor de re-integratie tijdens de Ziektewet en/of WGA-periode: uitbesteden aan het UWV of zelf grip houden op de re-integratie.
  • Administratief aspect: uitbesteden aan het UWV of zelf de administratie voeren (met name bij Ziektewet van belang).

Integrale visie en aanpak

De financiële verantwoordelijkheid voor 12 jaar ziekte en arbeidsongeschiktheid van vaste en tijdelijke werknemers pleit sterk voor een integrale visie en aanpak. U bent verplicht om het voortouw te nemen in het begeleiden van de re-integratie van (ex)-werknemers, die arbeidsongeschikt zijn geworden. Doet u dat goed, dan beperkt u de WGA-uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw werknemers.

Door vanaf de allereerste ziektedag aandacht te besteden aan het toekomstige inkomens- en arbeidsperspectief, heeft u de mogelijkheid om WIA-instroom te voorkomen en de uitstroom te stimuleren. Dit is financieel van groot belang, dus maak hiervoor gebruik  van het ZW-en WIA-casemanagement van VerzuimTij.

VerzuimTij ondersteunt u, in samenwerking met de inkomensspecialisten van Witte-Boussen Assurantiën B.V.,  bij het maken van een keuze omtrent het 12-jaarsrisico, maar ook bij een overstap naar het eigenrisicodragerschap. Daarnaast kan VerzuimTij de begeleiding en administratieve aspecten van de loondoorbetalings-, Ziektewet- en WGA-periode geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Zo zorgen we ervoor dat u grip heeft op uw schadelast.