Ongeval

Bedrijfsongeval

Helaas gebeuren er dagelijks arbeidsongevallen in Nederland waarbij mensen gewond raken of overlijden. Als werkgever bent u verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt. Kijk voor actuele informatie op onderstaande website. 
https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval.

 

Regresrecht

Soms gebeurt het dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, ook wel schuldige derde genoemd. Dan kunt u als werkgever deze partij aansprakelijk stellen voor de netto-loonkosten en de re-integratiekosten. Dit wordt het regresrecht genoemd. 
Het regresrecht wordt vaak niet benut door werkgevers. Toch is regres in bepaalde situaties aan de orde, bijvoorbeeld in geval van een verkeersongeval of mishandeling.