Verzuim na conflict

Verschillende soorten conflicten op de werkvloer kunnen voor werknemers de reden zijn om zich ziek te melden. De werknemer ziet zichzelf ziekmelden dan als enige uitweg. Een conflict zelf is geen gegronde reden voor een ziekmelding, want er is geen sprake van ziekte of gebrek. Wel kan een conflict leiden tot ziekte. Wanneer een conflict langere tijd aanhoudt kan dit namelijk leiden tot spanning en stressklachten. 
Het is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer dat een conflict bespreekbaar wordt gemaakt. Zorg er daarbij voor dat alle betrokken partijen ook betrokken worden in het vinden van een oplossing en probeer emotie en feiten uit elkaar te halen.
Komen werkgever en werknemer er samen niet uit? Dan kan een mediator worden ingeschakeld. Deze fungeert als neutrale partij en bewaakt het proces om tot een goede oplossing te komen.