Denkt u erover na om van verzuimbegeleider te wisselen?

VerzuimTij neemt graag de verzuimbegeleiding van uw huidige arbodienst over!

VerzuimTij zet professionele casemanagers in die namens de werkgever alle processen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid regisseren en alle contacten verzorgen tussen de betrokken partijen, zowel tijdens de loondoorbetaling als tijdens het Ziektewet- en WGA- eigenrisicodragerschap.

VerzuimTij is erop gericht om voor de werkgever financiële schade als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.

Wat kan VerzuimTij voor u betekenen?

• Adviseren van werkgever en werknemer omtrent ziekteverzuim(preventie), arbeidsongeschiktheid en re-integratie
• Monitoren van het verzuimproces en ervoor zorgen dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen
• Stimuleren dat alle partijen in het proces pro-actief (mee)werken
• Samenwerken met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratie adviseurs, psychologen e.d. uit de regio, maar ook door heel Nederland
• Wachtlijstbemiddeling
• Aanvragen van uitkeringen, subsidies en medefinanciering re-integratie- en interventiekosten bij betrokken verzekeraars en opstarten financieel verhaal op derden
• Uitvoeren van medische keuringen

Mocht u niet tevreden zijn met uw huidige verzuimbegeleider, dan is dit een goed moment om over te stappen. Het is belangrijk uw huidige tijdig op te zeggen, er geldt namelijk een contractueel opzegtermijn van drie maanden.

Meer weten over verzuimbegeleiding bij VerzuimTij? Neem gerust een kijkje op onze pagina met alle informatie over verzuimbegeleiding. Nog vragen? Neem dan contact met ons op via 0115-712648 of info@verzuimtij.nl.