Bent u tevreden over uw huidige verzuimbegeleider?

VerzuimTij neemt graag de verzuimbegeleiding van uw huidige arbodienst over!

VerzuimTij zet professionele casemanagers in die namens de werkgever alle processen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid regisseren en alle contacten verzorgen tussen de betrokken partijen, zowel tijdens de loondoorbetaling als tijdens het Ziektewet- en WGA- eigenrisicodragerschap.

VerzuimTij is erop gericht om voor de werkgever financiële schade als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.

Wat kan VerzuimTij voor u betekenen?

• Adviseren van werkgever en werknemer omtrent ziekteverzuim(preventie), arbeidsongeschiktheid en re-integratie
• Monitoren van het verzuimproces en ervoor zorgen dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen
• Stimuleren dat alle partijen in het proces pro-actief (mee)werken
• Samenwerken met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratie adviseurs, psychologen e.d. uit de regio, maar ook door heel Nederland
• Wachtlijstbemiddeling
• Aanvragen van uitkeringen, subsidies en medefinanciering re-integratie- en interventiekosten bij betrokken verzekeraars en opstarten financieel verhaal op derden
• Uitvoeren van medische keuringen