Paramedische herstelzorg na COVID-19

Het verschilt per persoon hoe lang het duurt voordat ze hersteld zijn van COVID-19. Sommigen hebben tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen. In dat geval kan een huisarts of medisch specialist beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2022 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.

Uit welke zorg bestaat paramedische herstelzorg?

Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het is per patiënt verschillend welke zorg nodig is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts of medisch specialist of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden. 

Wie komt er in aanmerking voor deze herstelzorg?

Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad, kunnen hier nog langdurig klachten of beperkingen van ervaren (ook wel Long COVID genoemd). Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. De gevolgen van een infectie zijn voor iedere persoon verschillend, daarom is de behandeling van Long COVID echt maatwerk.

Als werkgever kun je samen met je werknemer en de arts of bedrijfsarts een persoonlijke aanpak voor re-integratie ontwikkelen. Het is ook een goed moment om met je werknemers in gesprek te gaan over de balans tussen thuis en op kantoor werken.

Meer informatie vind je op de website van Zorginstituut Nederland.