Week van de RI&E

De corona-pandemie heeft u als werkgever ongetwijfeld voor uitdagingen gezet, ook als het gaat om de gezondheid van uw werknemers. Op een gezonde manier thuiswerken hoort daar ook bij. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt zicht te krijgen op gezondheidsrisico’s en maatregelen vorm te geven.
Als werkgever wilt u ongetwijfeld graag dat uw werknemers op een prettige manier kunnen werken. Maar ook met het oog op duurzame inzetbaarheid en bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om uitval van werknemers als gevolg van het werk te voorkomen.


Inzicht met de RI&E


De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Onderzoek laat zien dat dit een positief effect heeft op medewerkerstevredenheid, productiviteit en verloop. U kijkt zowel naar de direct zichtbare risico’s, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als risico’s die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, beeldschermwerk (thuiswerken) en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus moeten worden opgenomen in de RI&E. Op basis daarvan kunt u een concreet plan maken om die risico’s aan te pakken. Lees hier meer over de RI&E.


Verzekeringen


Het naleven van de RI&E-verplichting is ook belangrijk voor uw zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan er van uit dat u zich houdt aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien speelt preventie ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt vooral in beeld bij verzuimverzekering(en) en werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Het niet naleven van de verplichtingen kan invloed hebben op de dekking van de verzekering. Raadpleeg uw financieel adviseur of verzekeraar, zij kunnen u hierbij van dienst zijn.


Covid-19 en de RI&E


Tot de RI&E behoren ook de risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus. Bedrijven en branches stellen hiervoor speciale corona-protocollen op. Het is belangrijk om hierbij de link met de RI&E te leggen. Door de maatregelen is ook het thuiswerken enorm toegenomen. Wijzigingen in werkplekken en werkprocessen hebben effect op de RI&E en het plan van aanpak.

 

Bron: https://weekvanderie.nl/